znajdz produkt
START   FILOZOFIA FIRMY  KOMENTARZE I OCENY [1689]  NOWOŚCI  NASI PARTNERZY  KONTAKT
  NASZ FACEBOOK  OFERTA HANDLOWA  INSTALACJE  ODSŁUCH I WSPARCIE  GWARANCJA  ALLEGRO  REGULAMIN SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ  PRACA U NAS 

REGULAMIN SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ

Sklep Media-Centrum prowadzi sprzedaż urządzeń i akcesoriów audio-video zawartych w ofercie handlowej w sklepach stacjonarnych na terenie Warszawy oraz na terenie całej Polski w formie wysyłkowej za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży wysyłkowej Media-Centrum obejmującego wyszczególnione tutaj strony internetowe oraz za pośrednictwem wyszczególnionych tutaj kont w portalach aukcyjnych.

1) ZAMAWIANIE W SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ

Zamówienie na dowolny produkt zawarty na stronach www należących do internetowego systemu sprzedaży wysyłkowej Media-Centrum można złożyć e-mailem, telefoniczne, poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w części Kontakt każdej ze stron lub poprzez zautomatyzowany formularz zamówienia dostępny w kartach produktów pod przyciskiem "Zamów" bądź "Zamów lub negocjuj". Zamówienie można złożyć również poprzez ogólny formularz kontaktowy znajdujący się w sekcji Kontakt strony Media-Centrum. Zamówienie wysłane przez formularz kontaktowy bądź emailem powinno zawierać:
- nazwę i nr katalogowy produktu zgodnie z opisem w katalogu na danej stronie www,
- liczbę zamawianych produktów,
- preferowaną metodę dostawy i sposób płatności (patrz sekcja PARAMETRY ZAMÓWIENIA poniżej),
- dane kontaktowe zamawiającego i adres dostawy,
- dodatkowe informacje jak dane do faktury, uwagi dotyczące dostawy itd.
W zamówieniu przesłanym za pośrednictwem formularza kontaktowego nie należy umieszczać żadnych odnośników lub linków gdyż wygeneruje to błąd ochrony antyspamowej i uniemożliwi jego wysłanie. Systemowy formularz zamówienia dostępny w kartach produktu pod przyciskiem "Zamów" bądź "Zamów lub negocjuj" umożliwia wybór odpowiednich parametrów zamówienia w sposób zautomatyzowany. Złożenie zamówienia w jednej z wymienionych powyżej form jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w tym regulaminie.

2) INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE INTERNETOWEGO SYSTEMU SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ MEDIA-CENTRUM

Strony internetowe z katalogami produktów w internetowym systemem sprzedaży wysyłkowej Media-Centrum wyszczególnione tutaj prowadzone są przez firmę Media-Centrum Arkadiusz Kłopotowski z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Morcinka 5/13, kod 01-496: Numer REGON: 015309378, Numer NIP: 527-214-99-02.

Wszystkie produkty oferowane w internetowym systemie sprzedaży wysyłkowej Media-Centrum są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.

Do zakupów w internetowym systemie sprzedaży wysyłkowej Media-Centrum upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie. Oferta internetowego systemu sprzedaży wysyłkowej Media-Centrum obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Podstawowym warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zawartego na stronie produktu, a w szczególności danych umożliwiających jego realizację (telefon, e-mail, adres dostawy). Przyjęcie przez internetowy system sprzedaży wysyłkowej Media-Centrum złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową na adres podany w zamówieniu. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego postanowienia. Internetowy system sprzedaży wysyłkowej Media-Centrum przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedzielę i święta będą rozpatrywane w dniu roboczym następującym po dniu w którym zamówienie zostało złożone.

Firma Media-Centrum zastrzega sobie prawo do odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionego zamówienie oraz gdy:
- w przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia
- w przypadku wyboru płatności w formie pobrania przesyłka nie zostanie odebrana pod adresem dostawy wskazanym w zamówieniu w czasie przewidzianym regulaminem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę

Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia związane z asortymentem lub danymi osobowymi do momentu wysłania towaru. Zmiany należy przesłać pisemnie na adres e-mail info@media-centrum.pl. Wszystkie ceny podawane w internetowym systemie sprzedaży wysyłkowej Media-Centrum są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Firma Media-Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

Firma Media-Centrum na towary zakupione w internetowym systemie sprzedaży wysyłkowej wystawia dokument sprzedaży w formie paragonu fiskalnego lub faktury VAT W przypadku życzenia wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy wpisać dokładnie dane konieczne do poprawnego jej wystawienia. Składając zamówienie Zamawiający upoważnia firmę Media-Centrum do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. Dowód sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT stanowi podstawę do przyjęcia towaru do reklamacji.

3) PARAMETRY ZAMÓWIENIA

DOSTĘPNOŚĆ Większość asortymentu prezentowanego w katalogach na stronach www internetowego systemu sprzedaży wysyłkowej Media-Centrum znajduje się fizycznie na stanie sklepu z dostępnością od ręki z możliwością natychmiastowego odbioru osobistego i czasem dostawy uzależnionym jedynie od wybranej przez Zamawiającego opcji. W przypadku asortymentu słabo zbywalnego lub drogiego o wartości powyżej 5000 PLN czas dostawy może wzrosnąć do kilkunastu dni. W takim przypadku Media-Centrum może zaproponować zmianę wybranego przez Zamawiającego sposobu płatności na płatność z przedpłatą zaliczki. W przypadku dostępności produktu zamówienie realizujemy w trakcie 2 dni roboczych od jego otrzymania. W przypadku braku dostępności informujemy o tym fakcie Zamawiającego proponując alternatywny termin dostawy lub dostępny zamiennik. W takim przypadku Zamawiający może całkowicie lub częściowo zrezygnować ze złożonego zamówienia. Fakt ten powinien być potwierdzony pisemnie na adres info@media-centrum.pl. W przypadku gdy krótki termin realizacji jest warunkiem zakupu Zamawiający przed złożeniem zamówienia powinien skontaktować się z Media-Centrum celem potwierdzenia możliwości realizacji w terminie krótkim.

PREFEROWANA METODA DOSTAWY
Do każdego zamówienia doliczane są koszty dostawy. Ich wysokość podawana jest w formularzu zamówienia. Kwota ta uzależniona jest od formy płatności oraz wybranej metody dostawy. Wysyłki realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy przewozowej UPS lub KEX. W przypadku odbioru osobistego w siedzibie Media-Centrum kosztów dostawy nie dolicza się. Szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach firm kurierskich USP lub KEX oraz Poczty Polskiej. W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki o czym powinien niezwłocznie powiadomić Media-Centrum telefonicznie pod nr 022 8614336 lub e-mailem na adres info@media-centrum.pl

a) POCZTA POLSKA Tą metodą wysyłany jest drobny towar o wadze do 1,0 kg i wartości do 300 PLN w formie listu poleconego priorytetowego lub paczki pobraniowej zgodnie z wyborem Zamawiającego. Koszt wysyłki składa się z zaokrąglonej w górę do pełnych jedności taryfy zgodnie z aktualnym cennikiem Poczty Polskiej powiększonej o koszt koperty bądź opakowania i wynosi odpowiednio: 12 PLN dla listu oraz 18 PLN dla paczki priorytetowej pobraniowej. Czas dostawy wynosi do 2 dni roboczych od daty nadania na terenie całej Polski. Limit cenowy dla tej metody spowodowany jest tym że w przypadku zaginięcia paczki pocztowej Poczta Polska zwraca kwotę w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższą jednak niż dziesięciokrotność opłaty pobranej za jej nadanie.

b) KURIER Tą metodą wysyłany jest towar o wartości przekraczającej 200 PLN. Koszt wysyłki zawiera rabat dla klientów Media-Centrum od aktualnego cennika usług kurierskich i wynosi odpowiednio:

Waga paczki Koszt paczki przedpłaconej Koszt paczki pobraniowej Koszt dodatkowej paczki w przesyłce na ten sam adres
do 5 kg 19 PLN 29 PLN 20 PLN
5 - 30 kg 39 PLN 59 PLN
powyżej 30 kg 69 PLN 89 PLN

Z powyższej tabelki wynika że dla paczek wartościowych o wadze powyżej 1 kg koszt wysyłki kurierem staje się konkurencyjny wobec kosztów wysyłki Pocztą Polską. Dostawa realizowana jest w następnym dniu roboczym licząc od daty nadania do głównych miast Polski i do 2 dni roboczych od daty nadania do pozostałych rejonów kraju. Istnieje możliwość zamówienia wysyłki płatnej przez odbiorcę za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający powinien umieścić odpowiednią informację w formularzu zamówienia.

c) ODBIÓR OSOBISTY W SKLEPIE Odbiór osobisty możliwy jest w siedzibie firmy Media-Centrum pod adresem i w godzinach wyszczególnionych poniżej po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym potwierdzeniu dostępności zamówionego produktu. O zamiarze odbioru osobistego należy powiadomić przy składaniu zamówienia.

Sklep stacjonarny i dział sprzedaży wysyłkowej Media-Centrum Bemowo
ul. Morcinka 5 lok. 13,
01-496 Warszawa - Bemowo
tel. 22 8614336

czynne codziennie 10.00-19.00
(niedziela do 15.00)


d) INDYWIDUALNA DOSTAWA DO KLIENTA W każdej chwili instalatorzy, handlowcy lub dostawcy Media-Centrum przemieszczają się po terenie Warszawy i okolic. Jeśli miejsce dostawy zamówionego produktu będzie zbieżne z bieżącym celem jednego z nich możliwa jest indywidualna dostawa produktu do Zamawiającego. Zamiar taki należy zasygnalizować na etapie składania zamówienia. Istnieje również możliwość wyboru indywidualnej dostawy do Zamawiającego w przypadku produktów gabarytowych lub o wartości przekraczającej 5000 PLN, wymagających montażu lub konfiguracji wraz z usługą instalacyjną lub bez. Koszt takiej dostawy jest ustalany indywidualnie w zależności od przedmiotu zamówienia, odległości do miejsca dostawy, zakresu dodatkowej pracy itd.

Możliwość realizacji dostawy za pośrednictwem innych od wyżej wymienionych metod będzie rozpatrywana przez Media-Centrum indywidualnie w oparciu o sugestie Zamawiającego. W przypadku trudności z wyborem formy odbioru lub wyliczeniem jej kosztu Zamawiający powinien skontaktować się z Media-Centrum.

PREFEROWANY SPOSÓB PŁATNOŚCI
a) PRZELEW BANKOWY Ten sposób płatności jest dostępny w każdym wariancie dostawy włączając odbiór osobisty gdy np Zamawiający nie chce przenosić gotówki lub karty płatniczej. Towar zostanie wydany / wysłany po zaksięgowaniu płatności zgodnie z ceną katalogową lub uzgodnioną w drodze korespondencji z pracownikiem Media-Centrum powiększoną o ewentualny koszt wysyłki zgodnie z preferencjami zaznaczonymi w zamówieniu na następującym koncie firmowym Media-Centrum:

Media-Centrum Arkadiusz Kłopotowski
ul. Morcinka 5/13, 01-496 Warszawa
nr konta: 87 1140 2004 0000 3502 3406 4014

W tytule płatności należy umieścić imię i nazwisko zamawiającego zgodne z danymi przesłanymi w formularzu zamówienia bądź numer zamówienia wygenerowany automatycznie i uwidoczniony w nagłówku potwierdzenia przesłanego e-mailem.

b) PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ Możliwa w przypadku odbioru osobistego lub indywidualnej dostawy do klienta.

c) KARTA PŁATNICZA W chwili obecnej ta forma płatności dotyczy tylko odbioru osobistego. W sklepie Media-Centrum istnieje możliwość zapłaty za towar kartą za pośrednictwem terminalu płatniczego POLCARD obsługującego karty Visa oraz Mastercard.

d) POBRANIE Pobranie czyli płatność przy odbiorze przesyłki możliwe jest w przypadku dostawy Pocztą Polską lub kurierem. Kurier bądź pracownik poczty przed wydaniem przesyłki dostarcza odbiorcy wstępnie wypełniony blankiet wpłaty na kwotę zamówionego towaru oraz kosztów przesyłki. Dodatkowa kwota pobrania waha się w zależności od rodzaju dostawcy i wagi przesyłki (patrz sekcja PREFEROWANA METODA DOSTAWY) i wynosi odpowiednio ok 6 PLN dla Poczty Polskiej i od 10 do 25 PLN dla firm kurierskich.

Możliwość realizacji płatności za pośrednictwem innych od wyżej wymienionych metod będzie rozpatrywana przez Media-Centrum indywidualnie na podstawie sugestii Zamawiającego.

DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Dane kontaktowe umożliwiające kontakt z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.

ADRES DOSTAWY
Adres na który zostanie zrealizowana wysyłka zamówionego towaru. Nie dotyczy odbioru osobistego. W przypadku dostawy za pośrednictwem kuriera Zamawiający otrzyma potwierdzenie nadania umożliwiające śledzenie przesyłki.

DODATKOWE INFORMACJE
W tym polu należy umieszczać informacje dotyczące preferowanych godzin dostarczenia przesyłki, dane do faktury VAT, kolor lub wersję zamawianego produktu o ile taka informacje jest wymagana i wszelkich innych informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia. .

W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia przez Media-Centrum zgodnie z zawartymi w zamówieniu preferencjami Zamawiającego Media-Centrum przedstawi w ciągu 48 godzin od daty wpłynięcia zamówienia alternatywną propozycję dostawy lub płatności za zamówiony towar. W przypadku braku zgody na propozycję ze strony Zamawiającego ma on prawo całkowitej lub częściowej rezygnacji z zamówienia. Rezygnacja powinna zostać przedstawiona w formie pisemnej na adres e-mail: info@media-centrum.pl.

4) REKLAMACJE I GWARANCJE

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia / rozbieżności sporządzonego w chwili odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego. Zakupione i dostarczone towary są objęte gwarancją producenta lub dystrybutora lub sprzedawcy obowiązującą na terenie Polski. Okres gwarancji podany jest w opisie zamawianego towaru. Jeśli nie ma takiego zapisu przyjmuje się 24 miesięczny okres gwarancji. Szczegółowe warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej wystawianej przez gwaranta a na życzenie Zamawiającego mogą być przedstawione przed złożeniem zamówienia.

Jeśli zakupiony w Media-Centrum towar będący na gwarancji producenta lub dystrybutora lub sprzedawcy posiada wady techniczne, należy fakt ten niezwłocznie zgłosić sprzedawcy a po ustaleniu szczegółów reklamacji odesłać z opisem oraz dokumentem zakupu tj paragonem lub fakturą VAT do siedziby firmy (nadawcy). Opis wady można przesłać pisemnie na adres e-mail: info@media-centrum.pl. Zgodnie z Art.10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. w przypadku niezgodności towaru z umową sklep Media-Centrum ponosi odpowiedzialność za dostarczony towar przez 2 lata od daty zakupu. Zamawiający traci uprawnienia określone w w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym fakcie sprzedawcy. Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 10 dni od chwili zakupu, Zamawiający ma prawo żądać naprawy lub jeśli zachodzi konieczność, wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym. Tryb ten dotyczy tylko produktów nienoszących śladów użytkowania. Jeżeli niezgodność zostanie uznana a reklamowany towar będzie dostępny w magazynie sklepu, nowy produkt zostanie wysłany w ciągu 3 dni roboczych od zwrotu niezgodnego towaru do Media-Centrum. Jeżeli nie będzie to możliwe Media-Centrum zaproponuje Zamawiającemu zwrot równowartości ceny produktu lub zamiennik o podobnej specyfikacji technicznej.

Określając sposób realizacji zobowiązań dotyczących zakupionego produktu Zamawiający ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę (w pierwszej kolejności) albo wymianę, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Media-Centrum nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Zamawiający ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny bądź odstąpić od umowy. Firma Media-Centrum ustosunkuje się do żądań klienta w terminie 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony do 14 dni. Brak ustosunkowania się przez Media-Centrum do żądań Zamawiającego w ciągu 14 dni będzie oznaczać uznanie żądań za uzasadnione.

Różnice wynikające z indywidualnych ustawień koloru lub proporcji obrazu w urządzeniu służącym Zamawiającemu do przeglądania internetowej oferty Media-Centrum nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego towaru. Wszelkie reklamacje związane z obsługą zamówień należy kierować e-mailem lub listownie na adres siedziby Media-Centrum wyszczególniony tutaj.

5) ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 1 w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, Zamawiający ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg. ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W tym celu należy złożyć odpowiednie oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres korespondencyjny lub e-mail Media-Centrum. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie w przypadku gdy towar był nieużywany i zostanie zwrócony w nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym z kompletną zawartością bez śladów użytkowania. Zgodnie z ustawą możliwości zwrotu nie podlegają produkty podlegające ochronie praw autorskich jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką itp. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa odstąpienia od umowy należy należycie zapakowany towar odesłać na koszt własny na adres Media-Centrum. Do przesyłki należy dołączyć pisemny oryginał uprzednio przesłanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz numer konta bankowego na jakie ma nastąpić zwrot zapłaty. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT w oryginale. Media-Centrum w ciągu 3 dni dokona sprawdzenia produktu. Jeśli wszystkie warunki zwrotu towaru i odstąpienia od umowy zostaną należycie spełnione zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Media-Centrum zwróconego towaru w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez Zamawiającego lub w gotówce w siedzibie Media-Centrum. Jeśli do zakupu została dołączona faktura VAT wystawiona zostanie faktura korygująca. Oryginał i kopia zostaną wysłane do Zamawiającego listem priorytetowym. Zamawiający powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po otrzymaniu jej w ciągu 7 dni roboczych Media-Centrum dokona zwrotu pieniędzy na konto Zamawiającego.

6) OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczenia transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia w aspekcie wystawienia dokumentu sprzedaży i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Zamawiający ma prawo do wglądu we własne dane osobowe oraz ich poprawek, a także usunięcia ich z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: info@media-centrum.pl. Media-Centrum zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych".

Media-Centrum dokłada wszelkich starań aby opisy techniczne i handlowe produktów umieszczone na stronach internetowego systemu sprzedaży wysyłkowej były aktualne i wolne od błędów jednak nie gwarantuje pełnej ich zgodności dla każdego produktu. W przypadku wątpliwości co do przedstawionych opisów przed złożeniem zamówienia Zamawiający powinien skontaktować się z Media-Centrum w celu ich wyjaśnienia.

Techniczne i handlowe opisy oraz zdjęcia niektórych produktów sporządzone są przez Media-Centrumi i stanowią własność intelektualną firmy. Osoby / firmy które zamierzające kopiować takie informacja w celu publikowanie ich w formie elektronicznej bądź papierowej z zamiarem wykorzystania w charakterze źródła informacji handlowej związanych ze sprzedażą, serwisem lub jakąkolwiek inną działalnością komercyjną proszone są o powiadomienie przedstawiciela Media-Centrum o takim zamiarze e-mailem na adres info@media-centrum.pl.

7) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Informacje znajdujące się na stronach internetowego systemu sprzedaży wysyłkowej Media-Centrum nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienia za pomocą mechanizmów dostępnych w internetowym systemie sprzedaży wysyłkowej Media-Centrum składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki lub w momencie odbioru towaru w siedzibie firmy Media-Centrum. Podobnie przedstawione ceny mają jedynie charakter informacyjny a zestawienie towarów nie stanowi wiążącej oferty handlowej. W związku z wahaniem kursu walut cena produktu w dniu zakupu może różnić się od ceny przedstawionej w katalogach internetowego systemu sprzedaży wysyłkowej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.


UWAGA !
NA ZAMÓWIENIA, ZAPYTANIA I WIADOMOŚCI E-MAIL PRZESYŁANE W GODZINACH PRACY MEDIA-CENTRUM (PATRZ W CZĘŚCI KONTAKT) ODPOWIADAMY NAJDALEJ W CIĄGU 2 DNI ROBOCZYCH, A CZĘSTO NATYCHMIAST PO ICH PRZESŁANIU !Wróć do poprzedniej strony

 
Copyright (c) 2016 Media-Centrum. Wszelkie prawa zastrzeżone